Låna/hyra

Varje lägenhet har rätt till att använda föreningens gemensamma utrustning. Fyll i blanketten nedan för önskad utrustning som ni vill hyra/låna och maila styrelsen. 

Bra om ni gör detta i god tid för att vi från styrelsen ska kunna svara på er begäran och kunna planera hämtning och lämning av redskap/tält.

 

Nedan finns avtal om lån av föreningens redskap.

Avtal om lån av föreningens redskap

Nedan finns avtal om lån av föreningens tält.

Avtal om lån av föreningens tält