Nycklar

Varje lägenhet ska ha minst 3st nycklar till lägenhetsdörren. För att ta reda på antal nycklar er lägenhet har eller övriga frågor kontakta styrelsen. 

 

Nedan kommer en mall för ansökan om flera nycklar om behovet av flera finns. Priset som framgår är för år 2022. Blankett skickas till styrelsen.

Mall för extra nyckel