Parkering

Varje lägenhet har rätt till minst 1 st parkeringsplats. Finns behovet av fler kan man ställa sig på kölistan som styrelsen tillhandahåller maila styrelsen om ni vill stå på kölistan. 

 

Nedan finns uppsägningsavtal för ordinarie p-plats som varje lägenhet har rätt till.

Uppsägningsavtal (ordinarie)

Nedan finns uppsägningsavtal för extra p-plats.

Uppsägningsavtal (extra)